Miscellaneous Old Gallia County Photos

Previous | Home | Next


Covered bridge near Yellowtown
Covered bridge near Yellowtown (now Thivener) about 1920
Photo by Otis Wise